Fitrianti, E., Z. Khairani, and B. Satepu. “Peribahasa Mentawai: Kajian Bentuk Dan Makna”. Jurnal Ilmiah Langue and Parole, vol. 6, no. 1, Dec. 2022, pp. 19-26, doi:10.36057/jilp.v6i1.548.