[1]
E. Fitrianti, Z. Khairani, and B. Satepu, “Peribahasa Mentawai: Kajian Bentuk Dan Makna”, JILP, vol. 6, no. 1, pp. 19–26, Dec. 2022.