Fitrianti, Eva, Zuraida Khairani, and Berdanetta Satepu. 2022. “Peribahasa Mentawai: Kajian Bentuk Dan Makna”. Jurnal Ilmiah Langue and Parole 6 (1):19-26. https://doi.org/10.36057/jilp.v6i1.548.