(1)
Fitrianti, E.; Khairani, Z.; Satepu, B. Peribahasa Mentawai: Kajian Bentuk Dan Makna. JILP 2022, 6, 19-26.